Prywatność

OGÓLNE ZASTRZEŻENIE:

Nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność, błędy redakcyjne lub techniczne, pominięcia itp. ani za poprawność wpisów. W szczególności nie można zagwarantować kompletności i poprawności informacji, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem dalszych linków. Dostawcy odpowiadają za własne treści, które udostępniają do użytku, na zasadach ogólnych. Należy dokonać rozróżnienia między tymi własnymi treściami a odsyłaczami do treści dostarczanych przez innych dostawców. Hiperłącza do treści zewnętrznych stron internetowych służą wyłącznie celom informacyjnym. Odpowiedzialność za treści stron trzecich spoczywa wyłącznie na dostawcy, który dostarcza te treści. Przed utworzeniem odpowiedniego linku strony internetowe innych dostawców zostały sprawdzone z wielką starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie można jednak zagwarantować kompletności i poprawności informacji, do których można dotrzeć za pośrednictwem hiperłączy. Zawartość pozostałych stron internetowych może zostać zmieniona w dowolnym momencie bez naszej wiedzy. W odniesieniu do wszystkich linków na tych stronach obowiązuje następująca zasada: Podkreślamy, że nie mamy wpływu na projekt i zawartość stron innych dostawców, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków z naszej strony głównej, oraz że nie przyjmujemy ich treści jako własnych. Ta deklaracja dotyczy wszystkich stron na tej stronie głównej i zawartych tam linków. Jeśli odwołujemy się do stron, których treść jest podstawą do reklamacji, prosimy o informację.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE:

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod tym tekstem.

ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie? Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w informacji prawnej tej witryny. Jak zbieramy Twoje dane? Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową. Do czego wykorzystujemy Twoje dane? Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika. Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych? W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

NARZĘDZIA I NARZĘDZIA DO ANALIZY STRON TRZECICH

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. UWAGI OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

PRYWATNOŚĆ

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się robi. Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO

Canboy UG (Haftungsbeschränkt) & Co. KG
Vertretungsberechtigt: Uwe Arnold
Ostring 136, 67069 Ludwigshafen, Germany
Tel: +49 176 25 200 700
e-Mail: info@canboy.eu
internet: https://canboy.eu
UST-ID Nr.: DE332154084
Handelsregister Ludwigshafen, HRA: 61840

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

PRAWO DO SKARGI DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORU

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

SSL- LUB SZYFROWANIE TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z SSL lub. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „https: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

INFORMACJE, BLOKOWANIE, USUWANIE

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

3. ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE

COOKIES

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

PLIKI LOGÓW SERWERA

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

używany system operacyjny

URL strony odsyłającej

Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

Czas żądania serwera

adres IP

Dane te nie zostaną połączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli prześlesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zachowane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed cofnięciem zgody.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

PRZETWARZANIE DANYCH (DANE KLIENTA I UMOWY)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub rozliczenie.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

PRZEKAZYWANIE DANYCH W ZAMÓWIENIU NA USŁUGI I TREŚCI CYFROWE

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście realizacji umowy, na przykład instytutowi kredytowemu, któremu zlecono przetwarzanie płatności.

Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

GOOGLE WEB FONTS

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google unter https://google.com/policies/privacy/.

Dalsze przesyłanie danych nie następuje lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

CZCIONKI INTERNETOWE GOOGLE

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, której używasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa była dostępna z Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit.f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem https://google.com/policies/privacy/.